Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych (KDRM), jest kursem mającym na celu podniesienie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności zawodowych ratownika medycznego.

Każdy ratownik medyczny zobowiązany jest do ukończenia kursu KDRM raz w pięcioletnim okresie doskonalenia zawodowego.

 

Program kursu składa się zarówno z zajęć teoretycznych jak i praktycznych na fantomach i obejmuje:

•    Podstawy prawne funkcjonowania systemu PRM w Polsce
•    Systemy ratownictwa medycznego na świecie
•    Badanie poszkodowanego
•    Postępowanie z chorym w stanie zagrożenia zdrowia i życia
•    Prowadzenie RKO
•    Farmakologia stanów nagłych
•    Łączność w systemie PRM
•    Cewnikowanie pęcherza moczowego
•    Poród fizjologiczny
•    Teletransmisja i zasady współpracy z jednostkami wykonującymy świadczenia zdrowotne dla potrzeb systemu PRM
•    Zasady wykorzystania i współpracy z LPR
•    Zdarzenia masowe
•    Zabezpieczanie drożności dróg oddechowych
•    Tlenoterapia
•    Elektroterapia
•    Przygotowanie chorego transportu do szpitala
•    Itd.

 

Kurs zakończony jest egzaminem podzielonym na dwa etapy:
•    Egzamin teoretyczny
•    Egzamin praktyczny – udzielanie pomocy w sytuacjach symulowanych

Po ukończeniu kursu, uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia i 120 punktów edukacyjnych.

 

Zajęcia prowadzone są na posiadanym na własność przez firmę VIMED sprzęcie szkoleniowym, obejmującym:

•    Fantomy do resycytacji (BLS i ALS, każda grupa wiekowa)
•    Defibrylatory kliniczne ZOLL M-series
•    Zestawy do udrażniania dróg oddechowych (intubacja, konikopunkcja, alternatywy)
•    Ssaki
•    Respiratory transportowe
•    Zestawy porodowe
•    Nosze typu deska
•    Kamizelki KED
•    Zestawy szyn Kramera
•    Nosze podbierakowe
•    Inne

 

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę na którą składają się: lekarze medycyny ratunkowe, ratownicy medyczni i pielęgniarze oraz psycholodzy z dużym doświadczeniem zawodowym i wykształceniem na poziomie minimum magistra.