Projekt "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych fantomów szkoleniowych ze sterowaniem komputerowym"  finansowany w ramach RPO woj. łódzkiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa III: Gospodarka , innowacyjność , przedsiębiorczość  , Działanie : III 6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw . Wartość projektu 198 000,09 zł . Umowa zawarta w dn.  28 maj 2012 r

                                            Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

 

Projekt szkoleniowy „Ratujesz bo umiesz! Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP województwa łódzkiego” realizowany był przez Vimed w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie współfinansowanego Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, wdrażanego na terenie woj. łódzkiego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji: od 01.07.2012r do 30.09.2013r. Wartość projektu  832 781,00

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych 600 strażaków OSP (kobiet i mężczyzn) z woj. łódzkiego w zakresie KPP, a tym samym przygotowanie strażaków do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w czasie akcji ratowniczych.

W ramach projektu odbyły się 24 szkolenia z zakresu KPP i szkolenia dodatkowe związane  z przełamywaniem stereotypów  ,  w okresie od stycznia 2011 r do marca 2012 r. 

 

Projekt szkoleniowy „Ratujesz bo umiesz! Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP województwa śląskiego” realizowany był przez Vimed w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie współfinansowanego Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, wdrażanego na terenie woj. śląskiego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji: od 1.07.2012r do 30.09.2013r . Wartość projektu : 840 535,92 zł

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych 576 strażaków OSP (kobiet i mężczyzn) z woj. śląskiego w zakresie KPP, a tym samym przygotowanie strażaków do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w czasie akcji ratowniczych.

W ramach projektu odbyły się 24 szkolenia z zakresu KPP i szkolenia dodatkowe związane  z przeciwdziałaniem i likwidacją skutków klęsk żywiołowych, w okresie od sierpnia 2012r do września 2013r. 

 

 Projekt szkoleniowy „Ratuję bo umie! Szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników ERBEDIM Sp. z o.o. realizowany był przez Vimed w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie współfinansowanego Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, wdrażanego na terenie woj. łódzkiego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji: od 01.11.2014r do 30.04.2015r . Wartość projektu 162 290,10 zł 

Celem projektu było nabycie i podwyższenie wiedzy 208 pracowników firmy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej potwierdzone certyfikatem AHA