Kurs Doskonalący dla Dyspozytorów Medycznych (KDDM) ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności dyspozytorów medycznych. Jego ukończenie jest obowiązkowe dla każdego dyspozytora raz w pięcioletnim okresie doskonalenia zawodowego.

 

Program kursu KDDM obejmuje:


●    podstawy prawne i funkcjonowanie systemy PRM na terytorium RP
●    podstawy prawa karnego dla dyspozytorów medycznych
●    organizacja i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego
●    łączność w systemie PRM
●    techniki rozmowy ze zgłąszającym
●    procedura zbierania wywiadu i kodowania wezwań
●    zasady komunikacji z dziećmi i z osobami o utrudnionym kontakcie
●    podstawe zabiegi resuscytacyjne
●    postępowanie w zdarzeniach masowych i katastrofach
●    regulacje prawne zawodu dyspozytora medycznego i lekarza koordynatora
●    współpraca z innymi służbami ratunkowymi
●    przyjmowanie zgłoszeń

 

Kurs prowadzony jest przez wykwalifikowaną w tym kierunku kadrę obejmującą: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarzy i psychologów, posiadających duże doświadczenie zawodowe i dydaktyczne i wykształcenie na poziomie minimum magistra.

 

Kurs zakończony jest egzaminem praktycznym i teoretycznym. Po pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia kursy i 120 punktów edukacyjnych.