Materiały - Kwalifikowana pierwsza pomoc (kurs KPP)

1. AED

2. Anatomia

3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia

4. Ewakuacja

5. Inne nagłe

6. Oparzenia

7. Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne

8. Poszkodowany nieprzytomny

9. Procedury medyczne PSP 2013r.

10. Pytania egzaminacyjne KPP

11. Resuscytacja dorosłych

12. Resuscytacja dzieci

13. Taktyka działań ratowniczych

14. Urazy mechaniczne i obrażenia

15. Wstrząs

16. Zestawy ratownicze

 

 

Materiały dla ratowników medycznych (kurs KDRM)

1. Cewnikowanie pęcherza

2. Farmakoterapia

3. KDRM wprowadzenie RKO

4. Łączność w Systemie Ratownictwa Medycznego

5. Poród fizjologiczny

6. Ratownictwo medyczne w Polsce i na świecie

7. Teletransmisja

8. Zasady wykorzystania LPR

9. Zdarzenie masowe